Zakres usług

Z uwagi na indywidualny charakter prowadzonych działań, brak jest możliwości odgórnej wyceny działań.Wycenę sporządzamy po wstępnym rozpoznaniu sprawy, na cenę usługi wpływ mają takie czynniki jak: długość prowadzonych działań, rejon ich wykonywania, zakres otrzymanych informacji, stosowane metody, itp.

Oferta dla przedsiębiorstw obejmuje:

 • sprawdzanie kandydatów na przyszłych pracowników
 • sprawdzanie lojalności wspólnika, współpracownika
 • wykrywanie podsłuchów
 • kontrola pracownika, wykrywanie przestępstw pracowniczych
 • kontrola wykorzystania zwolnień lekarskich
 • usługa tzw. tajemniczy klient
 • inne, nietypowe

Oferta dla osób prywatnych obejmuje:

 • wykrywanie zdrady małżeńskiej, partnerskiej
 • gromadzenie informacji w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych
 • obserwacja osób
 • poszukiwanie osób zaginionych
 • ustalanie miejsca pracy, źródeł dochodu
 • ustalanie ojcostwa
 • kontrola rodzicielska
 • inne, nietypowe

Dostęp do poprzedniej wersji prywatnydetektyw.eu

© Copyright 2024 - wykonane przez [ zakazana-reklama.pl ]