Z uwagi na indywidualny charakter prowadzonych działań, brak jest możliwości odgórnej wyceny działań.
Wycenę sporządzamy po wstępnym rozpoznaniu sprawy, na cenę usługi wpływ mają takie czynniki jak: długość prowadzonych działań, rejon ich wykonywania, zakres otrzymanych informacji, stosowane metody itp.