Oferta dla przedsiębiorstw obejmuje:

* – sprawdzanie kandydatów na przyszłych pracowników
* – sprawdzanie lojalności wspólnika, współpracownika
* – wykrywanie podsłuchów
* – kontrola pracownika, wykrywanie przestępstw pracowniczych
* – kontrola wykorzystania zwolnień lekarskich
* – usługa tzw. tajemniczy klient
* – inne, nietypowe.

Oferta dla osób prywatnych obejmuje:

* – wykrywanie zdrady małżeńskiej, partnerskiej
* – gromadzenie informacji w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych
* – obserwacja osób
* – poszukiwanie osób zaginionych
* – ustalanie miejsca pracy, źródeł dochodu
* – ustalanie ojcostwa
* – kontrola rodzicielska
* – inne, nietypowe.